Καμμία πτώση μετεωριτών
Πτώση μετεωριτών ορατή τώρα
Saturday 6 Jun 2020
Επόμενοι Μετεωρίτες
   Delta Aquarids

Ορατοί Ιουλ 21-Αυγ 23
Εκτιμώμενο ZHR: 16
Αιχμή φαινομένου Ιουλ 28
Λίστα κυριότερων μετεωριτών για το 2020

Quadrantids Δεκ 28-Ιαν 12
Lyrids Απρ 16-Απρ 25
Eta Aquarids Απρ 19-Μάι 28
Perseids Ιουλ 17-Αυγ 24
Draconids Οκτ 6-Οκτ 10
Orionids Οκτ 2-Νοε 7
Leonids Νοε 06-Νοε 30
Geminids Δεκ 4-Δεκ 17
Ursids Δεκ 17-Δεκ 26
Οδηγός παρατηρήσεων
ZHR είναι ο εκτιμώμενος μέγιστος αριθμός τών μετεωριτών που θα γίνουν ορατοί σε μία ώρα κατά την αιχμή τού φαινομένου.
Οι μετεωρίτες γίνονται ορατοί κατά τις νυκτερινές ώρες μόνον, αν και η είσοδός τους στην ατμόσφαιρα συμβαίνει καθ'όλο το 24ωρο. Επίσης το φώς τής σελήνης και τών πόλεων καθιστά δύσκολη την θέαση τους.
Οδηγός Radio Ham
Οι ραδιοεπικοινωνίες στα VHF που διαχέονται λόγω τών μετεωριτών, χρησιμοποιούνται από radio ham hobbyists και άλλους. Με την χρήση ειδικών επικοινωνιακών τεχνικών, η διαχεόμενη μετάδοση τών VHF ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπει την διάδοση τών σημάτων σε αποστάσεις έως και 2.000 χιλιομέτρων ή ακόμη και μεγαλύτερες.
© Information
CSS/SVG/PHP scripts were developed by weather34.com for use in the weather34 template © 2015-2020

Data Provided by International Meteor Organization